KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden voor je volgende stap!

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 19/20 = 16 sept. 2019 t/m 18 mei 2020

.

Academiebord   |     Terug

Het academiebord is ons interne schoolbord met berichten voor en door studenten en docenten.


Je naam en wachtwoord zijn per email gezonden

in de INFO bij de lesnota.

Openbaar: Video's

Openbaar: Syllabi

Openbaar: Video's

LOGIN op het Academiebord

Openbaar: Overzicht alumni