KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden

Lesjaar 11 sept. 2017 t/m 18 mei 2018

Home KHL op Facebook Google Maps Email Login (Academiebord intern)

Keuze


Gemma van Schendelen


vr.mo. (09.30-12.00 u)

13a) Jaarcursus Fotografie

en Schilderen in Haarlem

De Academie voor Fotografie en Media


Deze cursus Fotografie en Schilderen is een pilotcursus. Het is een van de startprojecten

van de door onze academie beoogde Academie voor Fotografie en Media.


Op basis van de ervaringen en in overleg met

de studenten en docenten willen we nieuwe foto- en mediacursussen ontwikkelen en

extra docenten aantrekken.

Lesaanbod   -   Jaarcursus fotografie en schilderen   |   Terug   |

13a) Fotografie en Schilderen

door Gemma van Schendelen in Haarlem op vr.mo.


Dagdeel: vr.mo. 09.30-12.00 uur.

Lesdata: half sept. t/m half mei.

Locatie: Kleine Houtweg 47, Haarlem.

Geschikt voor iedereen.


Een nieuwe beeldtaal

In deze cursus zal er iets nieuws gebeuren met je manier van werken.

Op basis van een lange ervaring met schilderen, fotografie en lesgeven

komt Gemma van Schendelen met een spannend plot om nieuwe

ontdekkingen te doen. Door de wisselwerking van fotografie en

schilderkunst en verdieping en onderzoek kan je hier je eigen beeldtaal

ontwikkelen.


Kijken en verbeelden

Met de camera kun je nieuwe standpunten innemen, die inspireren tot

verrassende beelden en abstracties. De cursus gaat niet over de techniek

van een camera, maar in de allereerste plaats over kijken en verbeelden.

De zelfgemaakte foto's worden niet gebruikt om na te schilderen, maar

dienen als inspiratiebron om iets nieuws te creëren.


Eigen thematiek

Je ontwikkelt in deze cursus een eigen thematiek zowel in het

fotograferen als in het schilderen en gemengde technieken.


Kosten: zie kosten jaarcursussen


Aanmelden

(keuze 13a)

.

Werken van Gemma van Schendelen