KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden

Lesjaar 17 sept. 2018 t/m 17 mei 2019

Home KHL op Facebook Google Maps Email Login (Academiebord intern)

Aanmelden  -  Reglementen   |   Terug

.

Voor een goede gang van zaken binnen de academie hanteren wij naast

de algemene voorwaarden de volgende reglementen en handleidingen.Privacy Statement KHL (pdf)


Opleidingshandleiding en examenreglement (pdf)


Handleiding voor docenten (pdf)


Klachtenprocedure (pdf)