KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden

Lesjaar 11 sept. 2017 t/m 18 mei 2018

Home KHL op Facebook Google Maps Email Login (Academiebord intern)

Aanmelden  -  Reglementen   |   Terug

.

Voor een goede gang van zaken binnen de academie hanteren wij naast

de algemene voorwaarden de volgende reglementen en handleidingen.Opleidingshandleiding-en-examenreglement (pdf)


Handleiding voor docenten (pdf)


Klachtenprocedure (pdf)