KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden voor je volgende stap!

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN

Lesjaar 19/20 = 16 sept. 2019 t/m 18 mei 2020

Academiebord   -    De Verlichtings Driehoek  |   Terug    |

De drie hoekpunten van de kunst


De Verlichtingsdriehoek is een denkmodel over kunst door Pieter Berkhout. Het is een knipoog naar de gangbare Belichtingsdriehoek in de fotografie, waarin 3 instellingen van de camera samen de juiste belichting geven.


In de Verlichtingsdriehoek zijn creativiteit, visie en vaardigheid de 3 energiebronnen van een kunstwerk, dat bij de juiste hoeveelheden tot 'het licht' zal leiden.


Kunst opgevat als 'verlichting' zou een vorm van Zen kunnen zijn, maar het verwijst vooral naar de brede culturele stroming van De Verlichting in de 18e eeuw, waarin de mens dogma's afwierp en overging tot zelfstandig kijken, denken en voelen.

Het model biedt de mogelijkheid om veel onderdelen van het kunstvak te vatten in drie grote hoofdstukken. Creativiteit is het hoofdstuk van de kunstzinnige mentaliteit, durf, zoeken en vinden.

Visie is alles wat te maken heeft met stellingname in de kunst. Vaardigheid omvat de technieken.


Belangrijk voor het inzicht is, dat de drie hoekpunten elkaar aanvullen. Ze zijn omgekeerd evenredig aan elkaar. Veel van het één betekent minder van het ander en omgekeerd om tot een voldoende hoeveelheid licht te komen. Bijvoorbeeld bij een lage vaardigheid zullen creativiteit en/of visie hoger moeten zijn.