KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden

Lesjaar 11 sept. 2017 t/m 18 mei 2018

Home KHL op Facebook Google Maps Email Login (Academiebord intern)

Lesaanbod   -   De Weekendacademie 2D/3D start 24 sept. 2017   |   Terug

De Weekendacademie is voor wie wil starten en/of verder wil

komen in de beeldende kunst. Starters leggen hiermee een

gedegen basis. Wie al ervaring heeft, versterkt hiermee de basis.


Geen toelatingsprocedure

Je kunt aan dit onderdeel meedoen zonder voorafgaand

toelatingsgesprek. Ook het eenmalig inschrijfgeld is hier niet

van toepassing.


Lesperiode: 24 sept. 2017 t/m 25 maart 2018

Het programma omvat 21 lessen op zo.mo. (10.00-12.30 uur)

Dit verdelen we in 3 blokken van 3 docenten, met elk 7 lessen.


Hoofdrichtingen

De drie lesblokken geven een artistieke en technische oriëntatie

op de hoofdrichtingen van de beeldende kunst, dat wil zeggen:

tekenen, schilderen en ruimtelijke kunst. Je ontwikkelt je

vaardigheden en kennis aan de hand van opdrachten en vrij

werken.


Praktijk en theorie

De praktische lessen tekenen, schilderen en ruimtelijk

ondersteunen wij met belangrijke kennislessen over kunstgeschiedenis, materialen, technieken, kleur, perspectief

en compositie.


Kunstkijken

Na de ochtendlessen kunnen we zo nu en dan 's-middags met

elkaar naar een museum of een expositie om extra inspiratie op

te doen. Reken naast de lessen op ongeveer 2 uur huiswerk per

week. Daaronder valt ook expositiebezoek.


Zowel vooropleiding als zelfstandige opleiding

Je kunt de Weekendacademie zien als een vooropleiding voor

onze academie of andere kunstacademies maar ook als een

korte en krachtige opleiding die een afgerond geheel vormt,

waarna je je eigen weg gaat.

Een krachtige motiverende en oriënterende opleiding op zondagochtend in onze ateliers in Haarlem


Programma 17/18

Weekendacademie

2D/3D


3. Ruimtelijk

7 lessen (10-12.30 uur)

28 jan t/m 25 maart 2018


2. Schilderen

7 lessen (10-12.30 uur)

26 nov 2017 t/m 21 jan 2018


1. Tekenen

7 lessen (10-12.30 uur)

24 sept t/m 19 nov 2017

Kosten Weekendacademie

Lesgeld (21 lessen)   

€ 398,- per lesjaar  

Consumpties

€   19,- per lesjaar

Lidmaatschap KHL

€   27,- per lesjaar


Materiaalkosten papier, klei, etc. zijn

voordelig verkrijgbaar in de les.

Meld je hier aan

voor de Weekendacademie

.